Địa chỉ197 Hai Tháng Tư, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
- Thùng xốp 1 mét 2 giá 100 ngàn
- Thùng xốp 60 Cm giá 60 ngnaf


tag: thung xop Nha Trang, ca canh Nha Trang, tep canh Nha Trang, cay Thuy Sinh Nha Trang, ca canh Thap Ba Nha Trang, full gold, dumbo red, koi den, koi short, rong do, rong tim, rong xanh, hb white, hb blue, hb yellow, koi do, red koi, rong duoi chon, duoi cho, lan nuoc, bach thuy tien, cay thuy sinh ban can, oc tao, tep do, tep vang Thai, ca 7 mau Nha Trang, ca hong tuoc ca da Nha Trang, Ca canh Thap Ba Nha Trang. 40 Ngo Den. Phone: 0899.364.925, thung xop nuoi ca 7 mau, thung xop nuoi ca canh