Read more »

 


Cài đặt Windows 10 bằng USB là một quá trình khá đơn giản. Dưới đây là các bước cụ thể để bạn thực hiện:

Chuẩn Bị

 1. USB Bootable:

  • Một USB có dung lượng tối thiểu 8GB.
  • Tải công cụ Windows 10 Media Creation Tool từ trang chủ của Microsoft tại đây.
 2. Sao Lưu Dữ Liệu:

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trước khi cài đặt Windows.

Tạo USB Bootable

 1. Chạy Media Creation Tool:

  • Kết nối USB vào máy tính.
  • Mở công cụ Media Creation Tool bạn đã tải về.
  • Chọn "Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC" và nhấn "Next".
 2. Chọn Ngôn Ngữ, Phiên Bản, và Kiến Trúc:

  • Chọn ngôn ngữ, phiên bản Windows 10 và kiến trúc (32-bit hoặc 64-bit) theo nhu cầu của bạn, sau đó nhấn "Next".
 3. Chọn Thiết Bị USB:

  • Chọn "USB flash drive" và nhấn "Next".
  • Chọn USB bạn đã kết nối và nhấn "Next". Công cụ sẽ tải và tạo USB bootable cho bạn.

Cài Đặt Windows 10

 1. Khởi Động Từ USB:

  • Kết nối USB bootable vào máy tính mà bạn muốn cài đặt Windows 10.
  • Khởi động lại máy tính và vào BIOS/UEFI (thường bằng cách nhấn phím Del, F2, Esc hoặc F12 khi máy khởi động).
  • Thiết lập máy tính khởi động từ USB trong phần Boot Menu.
 2. Bắt Đầu Cài Đặt:

  • Khi máy tính khởi động từ USB, bạn sẽ thấy màn hình cài đặt Windows 10. Chọn ngôn ngữ, định dạng thời gian và bàn phím, sau đó nhấn "Next".
  • Nhấn "Install Now".
 3. Nhập Key Bản Quyền (nếu có):

  • Nếu bạn có key bản quyền Windows 10, hãy nhập vào. Nếu không, chọn "I don't have a product key" để tiếp tục.
 4. Chọn Phiên Bản Windows 10:

  • Chọn phiên bản Windows 10 bạn muốn cài đặt và nhấn "Next".
 5. Chấp Nhận Điều Khoản:

  • Đồng ý với các điều khoản của Microsoft và nhấn "Next".
 6. Chọn Loại Cài Đặt:

  • Chọn "Custom: Install Windows only (advanced)".
 7. Chọn Phân Vùng Ổ Đĩa:

  • Chọn phân vùng ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows 10. Nếu cần, bạn có thể xóa các phân vùng cũ và tạo mới. Sau đó nhấn "Next".
 8. Chờ Quá Trình Cài Đặt:

  • Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu và máy tính sẽ khởi động lại vài lần. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Thiết Lập Windows 10 Sau Khi Cài Đặt

 1. Thiết Lập Tài Khoản:

  • Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập tài khoản người dùng, mật khẩu, và các tùy chọn cá nhân hóa khác.
 2. Cập Nhật Windows:

  • Sau khi cài đặt xong, hãy kiểm tra và cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows mới nhất.
 3. Cài Đặt Driver và Phần Mềm:

  • Cài đặt driver cho các phần cứng và các phần mềm cần thiết khác.

Chúc bạn thành công trong việc cài đặt Windows 10! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thêm, hãy cho tôi biết.