Read more »

DỪA XIÊM TRÁI NHỎ NGỌT NƯỚC LẮM chị chồng em chở quài Ninh Quà vô ! Trái tầm 4/500gr á !
Em gom mốt em giao ạ ! Nắng nóng dị đây có dừa lạnh bỏ sẵn uong mới đã ạ 🥰
#𝟗𝟓𝐤 / #𝟏𝟎_𝐭𝐫𝐚́𝐢 rẽ chưa 🥰 Tại chị chồng e thu mua lúc nao cũng số lượng nhìiu mới bán rẻ nè ! Bữa Bơ giờ tới Dừa 🙂