Read more »

 


Chi phí du học đại học tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Canada và Nhật Bản có thể dao động rất lớn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như vùng lãnh thổ, loại hình học tập, và các chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào từng thành phố và địa phương cụ thể. Dưới đây là một phân tích tổng quát về chi phí du học ở mỗi quốc gia này:

1. Mỹ

Chi phí học phí

 • Học phí đại học: Học phí ở Mỹ có thể dao động từ khoảng 20,000 USD đến hơn 50,000 USD mỗi năm, phụ thuộc vào loại trường và bang lâm vào.
 • Học phí sau đại học: Học phí cho các chương trình sau đại học như thạc sĩ và tiến sĩ có thể cao hơn nhiều, từ 30,000 USD đến hơn 60,000 USD mỗi năm.

Chi phí sinh hoạt

 • Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt trung bình cho một sinh viên ở Mỹ dao động từ 10,000 USD đến 20,000 USD mỗi năm, tùy thuộc vào vị trí của trường và cách sống của sinh viên.

Tổng chi phí

 • Tổng chi phí: Tổng chi phí một năm cho du học sinh ở Mỹ có thể từ 30,000 USD đến hơn 70,000 USD, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt.

2. Úc

Chi phí học phí

 • Học phí đại học: Học phí ở Úc thường dao động từ 20,000 AUD đến 45,000 AUD mỗi năm, phụ thuộc vào chuyên ngành và trường học.
 • Học phí sau đại học: Học phí cho các chương trình sau đại học có thể cao hơn, từ 22,000 AUD đến 50,000 AUD mỗi năm.

Chi phí sinh hoạt

 • Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt ở Úc dao động từ 20,000 AUD đến 25,000 AUD mỗi năm, tùy thuộc vào thành phố và cách sống của sinh viên.

Tổng chi phí

 • Tổng chi phí: Tổng chi phí một năm cho du học sinh ở Úc có thể từ 40,000 AUD đến 70,000 AUD, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt.

3. Canada

Chi phí học phí

 • Học phí đại học: Học phí ở Canada dao động từ 15,000 CAD đến 35,000 CAD mỗi năm, tùy thuộc vào chuyên ngành và trường học.
 • Học phí sau đại học: Học phí cho các chương trình sau đại học thường cao hơn, từ 17,000 CAD đến 40,000 CAD mỗi năm.

Chi phí sinh hoạt

 • Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt trung bình cho một sinh viên ở Canada dao động từ 15,000 CAD đến 20,000 CAD mỗi năm, tùy thuộc vào vị trí và cách sống của sinh viên.

Tổng chi phí

 • Tổng chi phí: Tổng chi phí một năm cho du học sinh ở Canada có thể từ 30,000 CAD đến 55,000 CAD, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt.

4. Nhật Bản

Chi phí học phí

 • Học phí đại học: Học phí ở Nhật Bản thường thấp hơn so với Mỹ, Úc và Canada, dao động từ 500,000 JPY đến 1,000,000 JPY mỗi năm (khoảng 4,500 USD đến 9,000 USD), tùy thuộc vào trường học.
 • Học phí sau đại học: Học phí cho các chương trình sau đại học có thể cao hơn, từ 500,000 JPY đến 2,000,000 JPY mỗi năm (khoảng 4,500 USD đến 18,000 USD).

Chi phí sinh hoạt

 • Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt trung bình cho một sinh viên ở Nhật Bản dao động từ 700,000 JPY đến 1,000,000 JPY mỗi năm (khoảng 6,300 USD đến 9,000 USD), tùy thuộc vào vị trí và cách sống của sinh viên.

Tổng chi phí

 • Tổng chi phí: Tổng chi phí một năm cho du học sinh ở Nhật Bản có thể từ 10,000 USD đến 25,000 USD, bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt.

Tổng kết

Chi phí du học đại học tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Canada và Nhật Bản có sự khác biệt lớn về học phí và chi phí sinh hoạt. Việc lựa chọn đúng quốc gia và trường hợp cụ thể phụ thuộc vào tài chính của bạn, mục đích học tập và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quyết định.