Read more »

 

Dumbo koi là dòng guppy được lai từ dumbo và koi Thích hợp thả thuỷ sinh hoặc làm giống 35/ cặp Combo 5 cặp 150